Ha már az előadástechnikákról írtam, akkor nem hagyhatom ki a sorból a prezentációkészítést sem. Nincs tízparancsolat, nincsenek törvények és rendeletek, de jobb, ha időben tisztába tesszük a dolgokat. A legjobbak akarunk lenni, és ezért meg is dolgozunk.

Ma már kizárt, hogy vezetőink ne kérjenek beszámolókat beszámolók hátán. Többünk konferenciáról konferenciára jár és villogtatja tudását. De hogyan is tegyük ezt jól? Tudjuk, hogy Ön is fejlődni akar. Az első lépést már megtette, ha eljutott idáig az olvasásban.

Nem veszik komolyan, pedig nagyon sokat számít

Korunkban a számítógép az életünk szerves részévé vált. A gépek sebessége, vizuális megjelenítő képessége, valamint a hang- és képreprodukáló tulajdonsága olyan szintre fejlődött, hogy ma már a hagyományos vetítőeszközök szerepét a számítógépek vették át. Nem történt ez másképpen az előadások kíséretét adó audiovizuális eszközökkel sem. Általánossá vált a nyilvános előadásokon és az iskolai órák alatt a számítógépek audiovizuális segédeszközként való felhasználása. Természetesen ilyen esetekben a számítógépeket nem adatkezelő, információkereső eszközként használjuk, hanem mint háttérbeli információszolgáltató segédeszközt alkalmazzuk. Tapasztaljuk, hogy az előadások közben és az oktatás keretében nagyon sokszor kell figyelemfelkeltő eszközöket használni. Elsősorban azért, mert a verbálisan közlendő információk önmagukban hiányosak, vagy esetleg nehezen érthetők. Nélkülözhetetlenek a megértést segítő, a szöveges információkat kiegészítő segédábrák, képek vagy diagramok bemutatása a hallgatóságnak. Nagyobb közönség előtt vagy nagy előadótermekben tartott bemutatók, előadások mellett a nem megfelelő méretű, felbontású ábrák használata szinte élvezhetetlenné teszi az egész előadást.

Bizony, bizony! Megint érdekes és többünknek aktuális témát boncolgatok. Jómagam minden egyes előadást/ prezentációkészítést játékként élek meg. Sokat gondolkodom, sokat tervezem és a kivitelezés maga a szobrászat számomra.

A prezentációtervezésről

Függetlenül attól, hogy milyen prezentációról van szó, mindnek ugyanaz a lényege: hogyan lehet információkat, ötleteket, termékeket, szolgáltatásokat vagy ismereteket átadni látványos, érdekes és meggyőző módon. E cél eléréséhez az embereket nem csak informálni kell, hanem motiválni, meggyőzni, esetleg szórakoztatni és meghódítani is.

Az előadás időben általában korlátozott, ezért a rendelkezésre álló keretben a prezentációs célt a lehető leghatékonyabban kell megvalósítani. Fontos, hogy a prezentáció előkészítése során alaposan megfontoljuk, hogy az információkat, a képeket, a szövegezést, a gesztikulációt és a vizuális segédeszközöket miként alkalmazzuk, optimalizáljuk.

Ne keverjük össze a prezentáció témáját a prezentáció céljával! Határozzuk meg, mit szeretnénk elérni a bemutatóval! Miután a lehető legvilágosabban megfogalmaztuk a célt, határozzuk meg a prezentáció témáját és tartalmát. Figyeljünk a tartalomnál arra, hogy a hallgatóságnak mire kell az emlékeznie az előadás után, és mindig gondoljunk arra, hogy a prezentáció foglalja magába a továbblépés lehetőségét. Kitűzött célunknak megfelelően érdemes az eredményt, a hatást is megbecsülnünk, hiszen ezáltal mérhető, hogy munkánk eredményes volt-e, azaz a résztvevők miben, mennyiben lettek tájékozottabbak, okosabbak, többek azzal, hogy meghallgattak.

A prezentáció fajtái

A prezentáció egy vagy több audiovizuális segédeszköz felhasználásával történő, információátadásra irányuló tevékenység. Céljától és tartalmától függően a prezentációt öt csoportba soroljuk:

Előadás

Az előadás nagy nyilvánosság előtt történő, egy személy vagy egy előadócsoport egyirányú kommunikációja, amely elsősorban szöveges információkra épül. Egy előadás hatékonysága nagymértékben függ az előadó személyiségétől. Az előadások megtervezésekor alapvető, hogy az elején pontosan meghatározzuk, kiknek készül az előadás, milyen témát választottunk, és mi a célunk vele. Szövegét ajánlatos előre megírni, vázlatot csatolni mellé, esetleg kivonatokat készíteni hozzá.

Konferencia

A konferencia tudományos témájú, szakértők előtt zajló értekezlet, vagy szakcsoport számára rendezett konzultáció. Az előadó által megtartott beszámoló után lehetőség van megvitatni az elhangzottakat.

Automatikus vagy önműködő prezentáció

Önműködő vagy automatikus prezentációnak nevezzük azokat az álló vagy mozgóképekből vetített képsorozatokat, amelyek képei egymás után ismétlődve vetítődnek anélkül, hogy külső beavatkozást igényelnének. Ezek a prezentációk az előadó jelenléte nélkül is képesek közvetíteni az információt, kellően redundánsak, informatívak. A hallgatóság képes önállóan és eredményesen felhasználni.

A lineáris működésű prezentációkban a vetített képsorozat diáinak sorrendje - hasonlóan a mozifilmhez - a vetítés alatt nem változtatható meg. Ezért szerkezetileg úgy kell felépíteni, hogy bármikor is kezdjük el nézni, érthető legyen, amiről szól. Célszerű olyan bemutatót összeállítani, amelyik felkelti a néző figyelmét, hogy a megcélzott személy a teljes képsort legalább egyszer végignézze. Legtöbbször a képsorok olyanok, amelyek képei (vagy esetleg két-három dia) önállóan hordoz részinformációt. Az automatikus bemutatók nem feltétlenül tartalmaznak szöveget. A legtöbb esetben a figyelemfelkeltés érdekében zenei aláfestést, vagy egyéb hangeffektust használnak.

Az online bemutatókban már maga a "néző" is be tud avatkozni a vetített ábrák sorrendjébe a prezentáció megadott helyein, és így saját igénye szerint alakíthatja a bemutatót. Tehát elágazások vannak beépítve, bizonyos fokig interaktív a „műsor”. Ezekben a csomópontokban lehetőség van kiegészítő információk közlésére a témával kapcsolatban. Ha nem történik semmilyen beavatkozás az online bemutatók vetítése alatt, akkor a prezentáció automatikusan továbblép a következő elemre.

Grafikon-show

Az üzleti eredmények bemutatására, előtervezésére vagy elemzésére használatos prezentációkat, továbbá az üzleti tárgyalásokon a vevők meggyőzésére szolgáló bemutatókat összefoglaló néven grafikon-show-nak nevezzük. Gondosan és szakszerűen megszerkesztett ábrák, grafikonok bemutatása történik hiteles dokumentumokkal alátámasztott kísérőszöveg mellett. A megbeszélés során a hangsúly a szövegen van, az ábrák csak megerősítésre, szemléltetésre szolgálnak.

Az oktatási célú prezentáció

Már a számítógépek megjelenése előtt is használtak szemléltető eszközöket az oktatás minden szintjén. Épp ezért leggyakrabban az oktatás témakörében használatosak a prezentációs eszközök.

A tanórákon minden alkalommal új információk tucatjait kell hatásos módon eljuttatni a tanulókhoz, akiknek a figyelme gyakran elkalandozik. A pedagógusnak sokszor fondorlatos módon kell eljárnia, a didaktikai tervezést és a módszertani elemeket felhasználva minden esetben professzionális tanári és színészi alakítást kell nyújtania. Ennek kiváló eszköze a prezentációval támogatott előadás, ami tartalmazhat mozgóképi és audio elemeket is.

A prezentációk fajtáit most részletesebben megismertük, de hogyan is készítsük el azokat? Nem kell sokáig várni: 2012. november 16-án el is árulom Önöknek. :-) Ezek csak „apróságok” voltak, és mi minden van még a tarsolyomban. Ha én azokat Önöknek egyszer elmesélem :-) Mindig minden tanulható és fejleszthető, ahogy a prezentációkészítés is. Nem hiszik?

Szeretne kollégáin illetve saját magán segíteni, hogy magabiztosabb előadásokat tudjon/tudjanak tartani illetve előadásokat írni? Igen? Akkor keressen fel és átadom titkaimat. Segítünk kollégái pálfordulásában! Győzze meg játszva, szórakozva kollégáit!

 

Péczely GyörgyKövesse figyelemmel hírlevél sorozatunkat, és gazdagodjon hasznos ismeretekkel, miközben minden eddiginél jobban elmélyülhet a Lean összefüggésrendszerének világában!

Ne „csak” eredményeket érjen el a Leannel, hanem legyen kiemelkedően eredményes és egyben népszerű is általa. Keresse Péczely György Lean-tanácsadónkat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen vagy a +36-20-330-5545 telefonszámon.

 Az ICG Stádium Kft. főbb tevékenységei:

2021. Lean3 - ICG Stádium Kft.

Impresszum

about.me/aastadium